Fillimi i punimeve në T3

122

 Sot me datë 26.04.2016 ka filluar implementimi i fazës së dytë të projektit  të kogjenerimit respektivisht implementimi i projektit për Rehabilitimin e  termonënstacioneve ekzistuese në rrjetin e ngrohjes.Ky projekt financohet nga fondet e Bashkimit  Evropian dhe menaxhohet nëpërmjet fondeve të KFW .Gjatë vitit 2016 do të bëhet rekonstruimi dhe modernizimi  i 50 termonënstacioneve  ekzistuese në rrjetin e ngrohjes. Me anë të këtij rekonstruimi do të bëhet përmirësimi i furnizimit ... Lexo me shume »